Per què ser-ne persona associada ?

  • REPRESENTACIÓ DE MARES I PARES: PERQUÈ representem els interessos dels pares i mares en qualsevol tema relacionat amb l’estada de nens/nenes a l’escola.
  • ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS: PERQUÈ per mitjà de comissions organitzem i col·laborem amb l’escola en esdeveniments populars: la castanyada, la setmana cultural, la festa de final de curs…
  • SUPORT A L’ESCOLA: PERQUÈ assumim projectes que ajuden l’escola a donar als nostres fills i filles un major nivell de qualitat d’ensenyament i de benestar, com per exemple, la socialització de llibres.
  • PELS DESCOMPTES, i L’ESTALVI QUE REPRESENTA: PERQUÈ essent soci/sòcia de l’AFA tens un descompte important en el preu del xandall i bates que venem desde l’associació de famílies.
    I també un preu més barat en totes les activitats que organitza la mateixa AFA.

AVANTATGES DE SER SOCI/SÒCIA

Tot l’alumnat de l’escola, associats o no, poden utilitzar els serveis gestionats per l’AFA Bertí. El fet d’associar-se fa que els preus siguin més econòmics en la majoria dels serveis, però el principal objectiu és aconseguir entre tots fer una escola més participativa i tenir més recursos per reinvertir en benefici dels nostres fills.

Drets i deures

Com a sòcies de l’AFA Bertí totes tenim uns drets i deures els quals trobareu recollits als estatuts de l’associació.

D’aquests destaquem principalment aquests tres:

  • Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.
  • Tenir veu i vot a les assemblees generals i elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
  • Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes acordades.