Organització

JUNTA AMiPA BERTI CURS 2019/2020
PRESIDENTA: RAQUEL MARTIN
VICEPRESIDENT:  FERRAN PUIG BOSCH
SECRETÀRIA: BERTA PASTOR
TRESORERA : NATÀLIA CATALÀ
VOCALS:
MARTA PÉREZ
ELISABET CARRERAS
GEMMA MORET
ELISABET IBAÑEZ
JAVIER JIMÉNEZ
MARIBEL MOREIRA
COMISSIONS DE TREBALL:
AREA DE MENJADOR-CUINA, SAM I SAT
ELISABET IBAÑEZ
AREA D’ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS
MARTA PÉREZ, JAVY JIMÉNEZ
AREA DE COMUNICACIÓ I WEB
FERRAN PUIG, BERTA PASTOR
AREA DE FESTES
FERRAN PUIG, ELISABET IBAÑEZ
AREA D’ESCOLA DE PARES
MARTA PÉREZ
COMISSIÓ PATI
BERTA PASTOR, GEMMA MORET
PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES SI EN VOLEU FORMAR PART: afaescolaberti@gmail.com