Qui som?

L’AFA Bertí és un punt de trobada per a famílies de l’ Escola Bertí. Ofereix la possibilitat de participar d’una forma activa i organitzada en la vida de l’escola per promoure projectes que aportin un complement a l’educació acadèmica dels nostres fills, per conèixer l’escola i conèixer-nos entre nosaltres.

Per poder tirar endavant les feines i els projectes l’AFA disposa d’una Junta formada per un grup de mares i pares que participen amb l’única finalitat de contribuir, en la mesura que sigui possible, en la millora de la nostra escola.

La Junta està absolutament oberta a tots aquells pares i mares que desitgin formar-ne part i treballar per millorar l’escola. A més compta amb l’ajuda dels delegats de classe que són l’intermediari directe entre els pares i la junta.

Us animem a que formeu part de l’AFA Bertí!

Objectius AFA Bertí

Segons els estatuts de l’entitat, els objectius principals de l’AFA son :

a) Promoure la intervenció de les famílies i, en el seu cas dels alumnes, en el control i en la gestió del Centre i, a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar en representació dels pares i tutors.

b) Donar suport i assistència als pares/mares i tutors membres de l’associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills o pupils.

c) Cooperar en les activitats educatives del Centre, escoltant i informant al Consell Escolar pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials quees puguin prestar.

d) Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com participar en la seva realització.

e) Informar els membres de l’associació de les activitats i afers de la mateixa i del centre, impulsant el ple exercici dels drets i compliment dels deures.

f) Fer de nexe entre el Centre d’ensenyament i el seu entorn, facilitant la col.laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral en el seu àmbit.

Estatuts de l’AFA Escola Bertí